Vi vil med denne pjece byde alle velkommen til Esrum Gymnastik, både gymnaster, forældre og instruktører samt hjælpere.
Vi vil hermed formidler vores holdninger og spilleregler i vores forening samt forventninger til ovenstående samt bestyrelsen.

 

Gymnastikafdelingens formål er, at give børn og voksne en god oplevelse ved at bruge deres krop, og samtidig fastholde gymnastikken som motionsform. Vi tilrettelægger holdene med fokus på, at fysikken ændres gennem livet. Trivsel og sundhed holdes i højsædet og vi finder at det er vigtigt for foreningen at bevare aktiviteter, der skaber liv og sammenhold i lokalsamfundet.

 

Baggrunden for, at vi udsender denne folder er ligeledes ønsket om at sikre, at det er en fornøjelse at dyrke idræt i vores forening samt, at forebygge drilleri, mobning samt overgreb og uberettigede anklager om overgreb.

 

Den 1. juli 2005 vedtog Folketinget at alle idrætsforeninger skal indhente en børneattest ved Det Centrale Kriminalregister før de ansætter trænere, instruktører, holdledere og assistenter som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Bestyrelsen har således indhentet børneattester for alle instruktører og hjælpeinstruktører såvel som for alle bestyrelsens medlemmer. Hvis en instruktør e. lign. ikke giver sit samtykke til at der bliver indhentet en børneattest, må han/hun ikke ansættes i foreningen. Foreningen kan blive straffet med bøde hvis foreningen ikke overholder reglerne.

 

Denne folder er præsenteret for trænerne og bestyrelsen vil fortsat sikre en dialog omkring indholdet i denne folder.

 

 

 

VÆRDIER OG NORMER              

Det er vigtigt for børn, at forældre er aktive medspillere og der spørges til deres sociale trivsel.

 

Hvis I er i tvivl om noget barnet fortæller, er det en god ide, at ringe til træneren og få talt det igennem, ligesom at vi forventer, at I kontakter træner eller bestyrelse, hvis der er noget I eller dit barn er usikre eller utilfredse med, eller hvis barnet ikke trives.

 

Vi forventer, at I en gang imellem er til stede ved træning og ved opvisning samt tilbyder hjælp, hvis I har mulighed for det.

 Vi ønsker, at børnene taler pænt til hinanden og at de respekterer hinanden.

 

Vi finder os ikke i, voksne der overfuser børn eller unge, og hvis I oplever dette, beder vi jer gribe ind og minde vedkommende om, at sådan taler vi ikke til hinanden i vores forening. Alternativt kan træner eller bestyrelse kontaktes. Det er ligeledes vigtigt at gribe ind, hvis børn og unge ikke respekterer hinanden og driller, håner eller tales nedsættende til andre.

 

TRÆNING        

Når man er træner for børn og unge skal man være bevidst om, at man besidder en magtposition i forholdet til gymnasterne. Denne skal bruges positivt, således at

gymnasterne medinddrages i forhold til hvilken omgangstone man ønsker, og hvilke rettigheder og pligter den enkelte har. For at du som træner for børn og unge kan beskytte dig selv mod unødvendige anklager eller mistanker, er der nogle enkelte forholdsregler der bør tages:

Træning bør som udgangspunkt altid foregå i klubbens faciliteter, og hvis der undervises andre steder, eksempelvis udendørs, skal der være mindst to ledere tilstede. Samme forholdsregel bør følges ved fester, overnatninger og lignende.

 

Gymnastikafdelingen følger DGI’s holdninger og retningslinjer for forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn.

 

Det vil sige, at der i foreningen gælder følgende regler for omgangsform og omgangstone:

Ingen sjofle kommentarer/ tilråb om hinandens kroppe
Et nej er et nej - også i leg
Respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning

På ture med overnatning er der altid mindst to ledere med
Nye ledere må ikke have ansvar for en gruppe børn alene

Ovenstående forholdsregler må ikke komme i vejen for, at man som træner har den nødvendige fysiske kontakt under træning eller når der, med respekt for den enkeltes grænser, skal trøstes eller krammes.

At det sociale fællesskab fungerer, og at den enkelte føler sig værdsat, er noget som bør vægtes.

 

ALKOHOL             

Vores holdning er at, alkohol og idræt ikke hører sammen. Vi drikker ikke alkohol ved de daglige idrætsaktiviteter, og at vi viser børn og unge, at alkohol i moderate mængder kun nydes ved festlige lejligheder af voksne ansvarlige mennesker.

Med udsendelsen af denne folder har vi lagt vægt på ikke at udstede sort/hvide regler for livet i foreningen, men snarere at være med til at sætte trivsel på dagsordenen.

Fremtidige trænere og bestyrelsesmedlemmer vil blive præsenteret for denne folder med henblik på at give personen et indtryk af, hvorvidt frivilligt eller lønnet arbejde i foreningen, er noget for ham eller hende.

 

 

Esrum Gymnastik Forening | Toften 2B | 3230 Græsted | Tlf.: 48399384