VÆRDIER OG NORMER              

Det er vigtigt for børn, at forældre er aktive medspillere og der spørges til deres sociale trivsel.
 
Hvis I er i tvivl om noget barnet fortæller, er det en god ide, at ringe til træneren og få talt det igennem, ligesom at vi forventer, at I kontakter træner eller bestyrelse, hvis der er noget I eller dit barn er usikre eller utilfredse med, eller hvis barnet ikke trives.
 

Vi forventer, at I en gang imellem er til stede ved træning og ved opvisning samt tilbyder hjælp, hvis I har mulighed for det.

 Vi ønsker, at børnene taler pænt til hinanden og at de respekterer hinanden.
 

Vi finder os ikke i, voksne der overfuser børn eller unge, og hvis I oplever dette, beder vi jer gribe ind og minde vedkommende om, at sådan taler vi ikke til hinanden i vores forening. Alternativt kan træner eller bestyrelse kontaktes. Det er ligeledes vigtigt at gribe ind, hvis børn og unge ikke respekterer hinanden og driller, håner eller tales nedsættende til andre.

 
 

 
Esrum Gymnastik Forening |Toften 2B | 3230 Græsted | Tlf.: 48399384 |email: annepbach@hotmail.com