TRÆNING        

Når man er træner for børn og unge skal man være bevidst om, at man besidder en magtposition i forholdet til gymnasterne. Denne skal bruges positivt, således at
gymnasterne medinddrages i forhold til hvilken omgangstone man ønsker, og hvilke rettigheder og pligter den enkelte har. For at du som træner for børn og unge kan beskytte dig selv mod unødvendige anklager eller mistanker, er der nogle enkelte forholdsregler der bør tages:
Træning bør som udgangspunkt altid foregå i klubbens faciliteter, og hvis der undervises andre steder, eksempelvis udendørs, skal der være mindst to ledere tilstede. Samme forholdsregel bør følges ved fester, overnatninger og lignende.
 
Gymnastikafdelingen følger DGI’s holdninger og retningslinjer for forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn.
 
Det vil sige, at der i foreningen gælder følgende regler for omgangsform og omgangstone:

Ingen sjofle kommentarer/ tilråb om hinandens kroppe
Et nej er et nej - også i leg
Respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning
På ture med overnatning er der altid mindst to ledere med
Nye ledere må ikke have ansvar for en gruppe børn alene

Ovenstående forholdsregler må ikke komme i vejen for, at man som træner har den nødvendige fysiske kontakt under træning eller når der, med respekt for den enkeltes grænser, skal trøstes eller krammes.
At det sociale fællesskab fungerer, og at den enkelte føler sig værdsat, er noget som bør vægtes.
 

 

 
Esrum Gymnastik Forening |Toften 2B | 3230 Græsted | Tlf.: 48399384 |email: annepbach@hotmail.com