Børneattester 

Den 1. juli 2005 vedtog Folketinget at alle idrætsforeninger skal indhente en børneattest ved Det Centrale Kriminalregister før de ansætter trænere, instruktører, holdledere og assistenter som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Bestyrelsen har således indhentet børneattester for alle instruktører og hjælpeinstruktører såvel som for alle bestyrelsens medlemmer. Hvis en instruktør e. lign. ikke giver sit samtykke til at der bliver indhentet en børneattest, må han/hun ikke ansættes i foreningen. Foreningen kan blive straffet med bøde hvis foreningen ikke overholder reglerne.

 
Esrum Gymnastik Forening |Toften 2B | 3230 Græsted | Tlf.: 48399384 |email: annepbach@hotmail.com